مقالات

 1. Survey on Mental Health of Iranian Medical Students: A Cross- sectional Study in Islamic Azad University
 2. A Comparative Study on Effective Factors in Patient Safety Culture from the Nursing Staff Points of View
 3. Medical Tourists’ Perception of Service Quality in Children’s Medical Center of Tehran, Iran
 4. Factors affecting the physicians' attitudes towards the implementation of electronic health records using structural equation modeling(SEM)
 5. Assessing the Common Medical Errors in a Children’s Hospital NICU Using Failure Mode and Effects Analysis (EMEA)
 6. Short-term Cost-effectiveness of Reteplase versus Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Acute STEMI a Tertiary Hospital in Iran
 7. Monitoring and evaluation of program performance and management control system of tuberculosis: A ten-year cross-sectional study in Sistan and Baluchestan province, Iran
 8. تأثیر آموزش نظام آراستگی محیط کار بر بهره‌وری کارکنان مرکز بهداشت
 9. رهبری توزیعی، رویکردی جدید برای رفتارهای خودجوش در بیمارستان‌ها
 10. ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 11. علل بستری مجدد در بخش‌های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395
 12. تعیین کننده های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعه موردی: زنان باردار شهر تهران)
 13. تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص‌های ‏کلینیکی، پاراکینیکی، جراحی و همچنین سطح ‏رضایتمندی بیماران در مجتمع آموزشی، پژوهشی ‏و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در سال‌های 1392 و 1393